Privatlivspolitik

Café Vivaldis Persondatapolitik

 

Vivaldi Gruppen A/S (Café Vivaldi), CVR-nummer 27231802, Sorøvej 82, 4200 Slagelse er dataansvarlig for de personoplysninger, som vores kunder betror os.

 

Ved “kunder” forstås du og de, der besøger vores restauranter, benytter vores websites og mobil-apps (herefter omtalt under ét som ”Digitale tjenester”), deltager i vores konkurrencer via vores forskellige kampagner, eller i øvrigt interagerer med os.

 

Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af, hvorledes Café Vivaldi, som den dataansvarlige for dine personoplysninger, indsamler, bruger, beskytter og deler dine og vores øvrige kunders persondata.

 

NB! Alle vores caféer drives under samme CVR nr. og fremgår her https://cafevivaldi.dk/

 

Hvilke personoplysninger indsamler Café Vivaldi?

 

Vi kan indsamle persondata om dig, når du besøger vores restauranter, når du benytter vores Digitale tjenester, eller i øvrigt interagerer med os.

 

De oplysninger, vi indsamler, kan opdeles i 3 kategorier: (i) oplysninger, som du giver os; (ii) oplysninger, som vi automatisk indsamler, og (iii) oplysninger, som vi indsamler via andre kilder.

 

Personoplysninger, som du giver os

 

 • Identifikationsoplysninger: navn, fødselsdato, post- og mailadresse og telefonnummer.
 • Kontaktdata, når du benytter vores Digitale tjenester: logger ind på vores WiFi, deltager i vores konkurrencer eller kontakter os pr. telefon, mail, gennem Digitale tjenester, sociale medier, eller vores webformular.
 • Profiloplysninger: dine præferencer i forhold til vores produkter og tjenester, eller hvilke tidspunkter, du foretrækker at besøge os på.
 • Kontooplysninger: det brugernavn eller password (eller andet, der identificerer dig), som du benytter for at tilgå vores Digitale tjenester, eller til at købe eller bruge vores produkter og tjenester.
 • Oplysninger om, at du er medlem af vores kundeklub, Club Vivaldi, indsamling af points baseret på dine køb hos os, samt din anvendelse af tilbud og kuponer til dine køb.
 • Dine generelle præferencer og købshistorik, hvis du er medlem af vores kundeklub, Club Vivaldi.
 • Transaktionsoplysninger: oplysninger om købte produkter, priser, købssted og -tidspunkt, betalingsmåde, betalingsoplysninger, udnyttelse af rabatter, tilbud eller kuponer.
 • Oplysninger i forbindelse med din mobilbestilling: dit tilknyttede betalingskort eller MobilePay, de bestilte produkter og den valgte restaurant til afhentning eller servering.
 • Øvrige personlige oplysninger, som du måtte vælge at videregive til os, når du interagerer med os, f.eks. hvis du henvender dig til os i forbindelse med en klage, uanset om du gør dette via sociale medier, direkte kontakt eller via vores webformular, eller deltager i kundetilfredshedsundersøgelser mv.

Via automatiseret teknologi indsamler vi også oplysninger fra dit computersystem eller din mobilenhed, når du besøger vores caféer, benytter vores Digitale tjenester eller andre teknologier i caféerne.

 

Personoplysninger, som vi automatisk indsamler

 

 • Henvisende applikation eller website (siden, hvorfra du kom ind på vores site).
 • Din IP-adresse.
 • Din computers eller mobile enheds operativsystem og browsertype; typen af din mobilenhed og indstillingerne af den.
 • UDID (unique device identifier) eller MEID (mobile equipment identifier) for din mobilenhed.
 • Serienumre på enheder og komponenter.
 • Ordrenummer og kvittering, der skabes i forbindelse med mobilbestilling ved brug af app.
 • Reklameidentifikatorer eller lign. identifikatorer.
 • Onlineaktivitet på andre websites, applikationer eller sociale medier.
 • Øvrige oplysninger om internettrafik, herunder oplysninger om, hvilke websites du tilgår, og hvor ofte du logger ind på sociale medier, streamingtjenester m.v.
 • Din kommunikation til eller om os på sociale medier.
 • Aktivitet i relation til måden, du benytter vores Digitale tjenester, f.eks. hvilke sider du besøger på vores sites eller i vores mobil-app.

Særligt vedrørende oplysninger om lokation

 

Ved brug af geolokalisering og teknologier som f.eks. GPS, WiFi, Bluetooth eller afstand til en sendemast, kan Café Vivaldis Digitale tjenester og teknologier i restauranterne indsamle oplysninger om din mobilenheds eller din computers nøjagtige lokation.

 

Hvis du ikke ønsker dette, kan du i indstillingerne for enheden eller webbrowseren på de fleste mobilenheder og computersystemer tilbagekalde din tilladelse til, at vi må indsamle disse oplysninger. Såfremt du har spørgsmål til, hvorledes du hindrer os i at indsamle oplysninger om din nøjagtige lokation, anbefaler vi, at du tager kontakt til tjenesteudbyderen for din mobilenhed, producenten af enheden eller udbyderen af din webbrowser.

 

Hvis du ønsker, at vi sletter indsamlede oplysninger, som kan bruges til at identificere din lokation, beder vi dig kontakte os på nedenstående adresse, telefonnummer eller mailadresse.

 

Det skal dog bemærkes, at der kan være oplysninger, som vi efter loven har pligt til at opbevare. Det skal ligeledes bemærkes, at de Digitale tjenester og teknologier i caféerne muligvis ikke vil fungere optimalt uden oplysninger om din lokation.

 

Oplysninger via andre kilder

 

Vi kan indsamle offentligt tilgængelige oplysninger om dig via andre organisationer og selskaber. Det kan f.eks. være, når du interagerer med os via sociale medier, såsom Facebook.

 

Hvordan kan Café Vivaldi bruge de indsamlede oplysninger?

 

De oplysninger, vi indsamler, kan vi f.eks. anvende til at

 

 • tage imod dine bestillinger og din betaling for vores produkter og tjenester.
 • informere dig om vores produkter og tjenester, konkurrencer, kampagner, tilbud eller særlige begivenheder, som vi mener kan være af interesse for dig (hvis du giver os tilladelse hertil),
 • informere dig om vores forretningspartneres produkter og tjenester til brug for målrettet markedsføring og profilering (hvis du giver os tilladelse hertil) samt segmentering med henblik på direkte kommunikation,
 • sende dig e-mails (hvis du giver os tilladelse hertil),
 • til brug for markedsføring på sociale medier, f.eks. på Facebook Families, Pinterest, Snapchat, Google Ads, i nyhedsbreve og bannere, m.v.
 • kommunikere med dig om dine bestillinger, dine køb eller konti hos os, eller om dine anmodninger, spørgsmål og kommentarer,
 • give dig en mere personlig oplevelse i vores restauranter, på vores Digitale tjenester og igennem kundeklubben Club Vivaldi,
 • udvikle nye produkter og tjenester, gennemføre forbrugerundersøgelser og evaluere effekten af vores salgs-, markedsføringsaktiviteter,
 • administrere, vedligeholde og forbedre vores produkter, kampagner, tilbud, kundeklubben, Club Vivaldi, Digitale tjenester og anden teknologi samt kommunikere med dig herom (f.eks. til brug for ”retargeting”),
 • sikre korrekt håndtering af din mobilbestilling og udlevering/servering af bestilte produkter,
 • behandle en eventuel klage fra dig via vores forskellige kommunikationskanaler, herunder sociale medier, vores webformular, eller når vi registrerer din klage i vores systemer,
 • føre statistik og anvende oplysningerne til analytiske formål, herunder i visse tilfælde ved anonymisering af dine oplysninger,
 • opdage, beskytte os mod, og forhindre svig og anden type kriminalitet, krav og andre forpligtelser,
 • overholde gældende lovgivning.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

 

 • dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) for så vidt angår købsoplysninger i forbindelse med Club Vivaldi,
 • opfyldelse af vores aftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b),
 • opfyldelse af enhver retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller
 • vores legitime interesse i tilfælde, hvor dine interesser ikke anses at overstige vores interesse i f.eks. at målrette markedsføringstiltag, forbedre og videreudvikle vores produkter, tjenester og kundeklubben, Club Vivaldi, administration af din deltagelse i konkurrencer igennem vores forskellige kampagnetiltag, eller for at kommunikere med dig for at besvare din henvendelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi kan også bruge de indsamlede oplysninger om dig på andre måder, som du i så fald vil blive informeret om, når oplysningerne indsamles, eller, såfremt indsamlingen kræver din forudgående tilladelse, vil blive bedt om at give tilladelse til, førend vi behandler dine oplysninger.

 

Hvordan deler Café Vivaldi de indsamlede oplysninger?

 

 • Vi kan dele indsamlede oplysninger med de tredjemænd, som leverer ydelser til os, herunder udfører bestillinger, leverer databehandlings- eller andre IT-relaterede ydelser, administrerer kampagner, konkurrencer og lodtrækninger, udfører research- og analysearbejde, og personaliserer kundeoplevelsen for Café Vivaldis kunder. Ingen af disse tredjemænd må anvende oplysningerne eller dele dem til noget andet formål end at levere ydelser på Café Vivaldis vegne.
 • Vi kan dele indsamlede oplysninger med de udbydere af sociale medier, hvor vi har en fanside, f.eks. ved at du kommenterer, like’r eller på anden måde har aktivitet på de sider, vi har oprettet på sociale medier, herunder Facebook og Instagram, m.v. Vi kan også dele dine almindelige personoplysninger med udbydere af sociale medier til markedsføringsmæssige formål (retargeting), herunder f.eks. i forbindelse med Facebooks Custom Audiences.
 • Vi kan dele indsamlede oplysninger, hvis vi af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager træffer beslutning om at sælge eller overdrage hele eller en del af vores forretning. Som led i et sådant salg eller en sådan overdragelse vil vi kunne videregive indsamlede oplysninger, herunder kundeoplysninger, til parter involveret i salget eller overdragelsen.
 • Vi kan dele indsamlede oplysninger for at overholde enhver lov, bekendtgørelse eller lignende, imødekommelse af en retsanmodning, sikre beskyttelse af Digitale tjenester og teknologier i caféerne, fremsættelse af eller forsvar imod et sagsanlæg eller -krav, beskyttelse af vores organisations-, vores medarbejderes- eller vores eventuelle franchisetageres interesser eller sikkerhed, eller medlemmer af offentlighedens interesser eller sikkerhed, eller til brug for undersøgelsen af svig eller anden kriminalitet eller overtrædelse af vores politikker.

Brug af cookies

 

Vores brug af cookies er beskrevet i vores Cookiepolitik, som du kan læse her.

 

Databeskyttelse i forhold til børn

 

Café Vivaldi anerkender vigtigheden af at beskytte personoplysninger i forbindelse med brug af vores Digitale tjenester, og vi tager særligt beskyttelsen af børns personoplysninger meget alvorligt. Derfor er aldersgrænsen for brug af vores Digitale tjenester også sat til over 18 år.

 

Det skyldes blandt andet, at Café Vivaldi tilbyder produkter, såsom alkohol, der kun må sælges til voksne.

 

Der kan imidlertid ikke skelnes på alder i denne Persondatapolitik, og alle brugere behandles derfor ens.

 

Dine rettigheder

 

Du har ret til at bede om:

 

 • Indsigt i dine personoplysninger.
 • Berigtigelse af dine personoplysninger.
 • Sletning af dine personoplysninger.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet (dvs. at få udleveret visse personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller transmitteret sådanne oplysninger til en ny dataansvarlig, så vidt dette er teknisk muligt).

Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med direkte markedsføring.

 

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du altid trække det samtykke tilbage. Blot følg anvisningerne i de markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig. Bemærk dog, at din ændring først vil have effekt fremadrettet. Normalt vil du også kunne finde dine generelle kommunikationspræferencer samt vejledning i, hvordan du takker nej til at modtage kommunikation, i profil-sektionen på den Digitale tjeneste, som du benytter. Det er også muligt for dig at ændre dine kommunikationspræferencer via indstillingerne på din enhed. Og endelig kan du også altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os via kundeservice@cafevivaldi.dk.

 

Selv om du har takket nej til at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, vil du fortsat modtage meddelelser vedrørende dine transaktioner, evt. konti du har hos os, evt. konkurrencer eller lodtrækninger, du har deltaget i. Hvis du har fravalgt én form for meddelelser, betyder det ikke, at du har fravalgt alle andre former. Hvis du f.eks. har takket nej til at modtage e-mails med markedsføringsindhold, kan du stadig godt modtage SMS’er med markedsføringsindhold, såfremt du har sagt ja til at modtage SMS’er.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til brug for direkte markedsføring fra denne, medmindre du har givet os tilladelse hertil. Når vi sender dig meddelelse herom, og du giver dit samtykke, deler vi dine personoplysninger på den måde, du har givet tilladelse til. Dette samtykke kan naturligvis også tilbagekaldes ved at kontakte Vivaldi Gruppen A/S via kundeservice@cafevivaldi.dk

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), hvis du ikke er enig i vores behandling af dine oplysninger. Vi opfordrer dig naturligvis altid til at tage kontakt til os, førend du klager til Datatilsynet.

 

Links til andre websites og sociale medier

 

Vores Digitale tjenester kan indeholde links til websites, som drives af tredjemand. Hvis du følger et sådant link, anbefales du at læse det pågældende websites Persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker.

 

Café Vivaldi er ikke ansvarlig for nogen tredjemands politikker og praksis. Eventuelle oplysninger, du måtte give til sådan tredjemand, vil blive behandlet i overensstemmelse med deres Persondatapolitik, vilkår og betingelser samt øvrige politikker. For så vidt angår vores sider på sociale medier, herunder f.eks. Facebook, kan vi have et fælles dataansvar for den behandling af dine personoplysninger, som finder sted på siden. Det betyder, at både denne Persondatapolitik og det sociale medies vilkår indeholder information om behandlingen af dine personoplysninger og derfor kan begge være relevante for dig at læse.

 

Der kan også være udbydere af andre apps, tools, widgets og plug-ins på Digitale tjenester, som f.eks. Facebooks “Synes godt om”-knap, der muligvis også anvender automatiserede metoder til indsamling af oplysninger om, hvordan du anvender disse features. Disse organisationer kan anvende dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne politikker.

 

Datasikkerhed

 

Vi ønsker at tage alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger.

 

Alle vores procedurer, tekniske såvel som administrative og fysiske procedurer, er designet til at sørge for, at der ikke sker hændelig, uretmæssig eller uautoriseret tab, tilgang, videregivelse, brug, ændring eller destruktion af personlige oplysninger. Vi gør alt, hvad vi kan, for at beskytte vores informationssystemer, men intet website eller computersystem, ingen mobilapplikation og ingen transmission af data over internettet eller noget andet offentligt netværk kan garanteres at være 100% sikker.

 

Opbevaring af personoplysninger

 

Café Vivaldi opbevarer dine oplysninger i den periode, der er nødvendig til de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik (medmindre loven kræver opbevaring i længere tid). Dette kan f.eks. være en lovpligtig opbevaring af bogføringsmateriale på 5 år i henhold til reglerne i bogføringslovens kapitel V.

 

Hvis du har oprettet en bruger på en af vores mobil-apps, vil brugeren blive slettet efter 13måneders inaktivitet, dvs. hvis du ikke har åbnet den pågældende mobil-app i en periode på sammenlagt 13 måneder. Vi vil altid henvende os til dig, inden vi foretager en endelig sletning af din bruger, og sletningen vil først finde sted 30 dage efter vores henvendelse, hvis du forbliver inaktiv som bruger.

 

Desuden fastlægges kriterierne for det tidsrum, hvori det er nødvendigt at opbevare dine oplysninger, bl.a. i forhold til, hvorvidt der kan anses at være et løbende aftaleforhold mellem Café Vivaldi og dig, hvorvidt du er en aktiv kunde, om du har deltaget i Café Vivaldis konkurrencer, samt karakteren af dine henvendelser, herunder hvorvidt der er opstået en eventuel tvist mellem os og dig.

 

Ændringer til Persondatapolitikken

 

Café Vivaldis Persondatapolitik er trådt i kraft på datoen anført nederst i dette dokument. Café Vivaldi forbeholder sig ret til at opdatere Persondatapolitikken efter behov. Når Persondatapolitikken opdateres, vil vi offentliggøre den ændrede version, med nyt versionsnummer og ny dato, på vores website. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Persondatapolitikken.

 

Har du spørgsmål til vores Persondatapolitik?

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål:

 

Vivaldi Gruppen A/S

Sorøvej 82

4200 Slagelse

Tlf. 58 500 600

Email: kundeservice@cafevivaldi.dk

Version 1, juni 2022

Bestil takeaway

Bestil takeaway via Just Eat eller med vores app

Hent i App Store
Nu på Google Play

Bestil takeaway

Ring til din nærmeste cafe
Eller ønsker du levering
så bestil takeaway via:

- eller -

BOOK BORD HER

Vil du booke bord skal du gøre det online her. Eller klik på billedet nedenunder for at gå til bordbooking.

KONTAKT OS

Har du generelle spørgsmål eller behov for at komme i kontakt med os, kan du skrive til os i kontaktformularen herunder.

Upload et billede:

Denne formular er til kontakt og support, og ikke til booking af bord.
Klik her for at booke bord via bordibyen.