Generelle vilkår, betingelser og politiker

 

 

Café Vivaldis Generelle vilkår og betingelser 

 

1.0 Generelt 

 

Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af de vilkår og betingelser, som er gældende for trådløs internetadgang (WIFI) og Digitale tjenester (Café Vivaldis website, www.cafevivaldi.dk, via desktop og mobil, Café Vivaldis mobile apps og andre online medier (herefter omtalt under ét som ”Digitale tjenester”) udbudt af Vivaldi Gruppen A/S, CVR nr. 27231802, Sorøvej 82, 4200 Slagelse (herefter kaldet “Café Vivaldi”, “vi” eller “os”), samt alle bestillinger, der afgives af kunden (“dig”) til Café Vivaldi via vores Digitale tjenester. 

 

Når du benytter Café Vivaldis WIFIog Digitale tjenester erklærer du dig indforstået med vilkår og betingelser (“vilkårene”)beskrevet i dette dokument og bekræfter, at du har læst og forstået vilkårene inden brug.Vilkåreneer gældende med de nødvendige tilpasninger, afhængig af den konkrete Digitale tjeneste, når du benytterCafé Vivaldis WIFI, installerer, tilgår eller benytter vores websites, apps eller andre digitale medier og/eller afgiver en bestilling. Under pkt. 2 er beskrevet de enkelte Digitale tjenesters særlige vilkår. 

 

for information vedrørende Café Vivaldis indsamling og behandling af dine personoplysninger, henvises til Café Vivaldis Persondatapolitik, som kan læses her. Persondatapolitikken beskriver bl.a., hvordan Café Vivaldi indsamler, anvender og deler dine oplysninger, samt dine rettigheder forbundet hermed. Når du accepterer disse vilkår, bekræfter dusamtidig at have læst Café Vivaldis Persondatapolitik. 

 

Café VivaldisWIFIog Digitale tjenester kan benyttes af personer, der er fyldt 18 år. Bestillinger via disse, der betales med betalingskort/mobilbetaling, kan afgives af personer, der er fyldt 18 år. 

 

Inddragelse Café Vivaldis produkter ellertjenester under en af vores Digitale tjenesterer ingen garanti for, at disse produkter eller tjenester vil være tilgængelige til enhver tid. Café Vivaldi forbeholder sig retten til at lade produkter og tjenester udgå, som vi vurdere det nødvendigt. En eventuel sletning af appen og/eller konti i appenvil blive varslet, medmindre disse vilkår overtrædes. 

 

Opdateringer og ændringer i vilkårene 

 

Café Vivaldi har ret til, når som helst,med eller uden varsel,at opdatere, ændre eller lukke sitWIFIeller sine Digitale tjenester (eller din adgang hertil), f.eks. ved at pushe opdateringer til,eller fjerne funktionalitet eller adgang fra enhver af Café Vivaldis Digitale tjenester, som du måtte have installeret på din enhed. 

 

Café Vivaldi kan ledes frit og til hver en tid opdatere vilkårene (med eller uden forudgående varsel til dig). Vilkårene, der er gældende for benyttelse af Café Vivaldis WIFIog Digitale tjenester, samt for dine bestillinger, vil være dem, der fremgår af Café Vivaldis website, www.cafevivaldi.dk, på det givne tidspunkt, hvor du benytter WIFIog/eller Digitale tjenester. Du bør løbende tjekke vilkårene, så du altid er bekendt med den seneste version. Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede vilkår, skal du øjeblikkeligt ophøre med at benytte vores WIFIog Digitale tjenester og bede Café Vivaldi lukke en eventuel onlinetjenestekonto, som du måtte have oprettet. Du kan selv lukke din konto ved at logge ind på Café Vivaldis app og vælgeSlet Konto. Alternativt kan du kontakte oskundeservice@cafevivaldi.dk med angivelse af e-mailadressen på den konto, som du ønsker at få slettet. 

 

Café Vivaldi forbeholder sig ret til uden varsel at spærre adgangen til en brugers konto, hvis vedkommende overtræder en eller flere betingelser i vilkårene. 

 

De enkelte bestemmelser i vilkårene er indbyrdes uafhængige. Det vil sige, at hvis én af bestemmelserne kendes ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser, som dermed fortsat vil være fuldt ud gældende. 

 

1.1 Tilgængeligheden 

 

Der kan forekomme beskrivelser af produkter på Café Vivaldis Digitale tjenester, som ikke tilbydes på din lokale Café Vivaldi. Alle produkter tilbydes derfor med forbehold for rådighed, idet ikke alle caféer forhandler alle produkter. Billeder af produkter og indpakning, der vises i vores Digitale tjenester, er kun eksempler, og det faktiske produkt og/eller indpakningen, som du får i caféen, kan sommetider adskille sig fra billederne. Evt. forskelle kan skyldes din enheds visning af farver eller andre omstændigheder, som f.eks. forskelle i anvendte ingredienser, leverandører, regionale forskelle og skiftende årstider. 

 

1.2 Misbrug og ansvar 

 

Dit ansvar 

 

Misbruger du Café Vivaldis WIFIeller Digitale tjenester, eller medvirker du hertil, kan Café Vivaldi rejse erstatningskrav mod dig. 

 

Du er selv ansvarlig for, at dine aktiviteter, din kommunikation og brug af Café Vivaldis WIFIog Digitale tjenester lever op til gældende lovgivning og ikke krænker andres rettigheder. 

 

WIFIog Digitale tjenester stilles til rådighed af Café Vivaldi, som de er og forefindes, og uden garantier af nogen art. WIFIog Digitale tjenester kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Din brug af Café Vivaldis WIFIog Digitale tjenester er på eget ansvar. Café Vivaldi garanterer ikke, at vores Digitale tjenester er egnede til eller tilgængelige for brug uden for Danmark. Vælger du at benytte Café Vivaldis Digitale tjenester uden for Danmark, er du selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning. 

 

Du må aldrig foretage nogen handling, som kan skade eller forringe Café Vivaldis WIFI, Digitale tjenester, en server eller et netværk, som understøtter Café Vivaldis Digitale tjenester. 

 

Du må ikke benytte uautoriseret teknologi eller automatiserede systemer til at tilgå Café Vivaldis Digitale tjenester eller trække indhold ud af disse, herunder men ikke begrænset til edderkopper/spiders, robotter/bots, crawlers, avatars, screen scrapers, intelligent agents eller offline læsere. Ej heller må du beskadige, forringe, overbelaste eller skaffe dig uautoriseret adgang til Café Vivaldis WIFI, Digitale tjenester, eller nogen med de Digitale tjenester forbundet konto. 

 

Indhold leveret af tredjemand 

 

Café Vivaldis Digitale tjenester kanmuligvis indeholde links til eller muliggøre anvendelse af websites, downloads, indhold, sociale netværk eller andre digitale tjenester, som tilhører og/eller udbydes af tredjemand. Sådanne links og anvendelsesmuligheder skal ikke opfattes som Café Vivaldis godkendelse, anbefaling eller garanti af indholdet. Café Vivaldi er ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger. 

 

Ej heller er Café Vivaldi ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og tredjemand. Brug af tredjemands online tjenester vil være omfattet af disse online tjenesters egne vilkår, herunder disse tjenesters privatlivspolitik. 

 

Café Vivaldis ansvar 

 

I tilfælde af at der skulle blive rejst krav mod Café Vivaldi på grund af dine aktiviteter m.v., skal Café Vivaldi friholdes for ethvert krav. Café Vivaldi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade, herunder tab af fortjeneste, omsætning eller data, der er forårsaget af vores WIFI, Digitale tjenester, eller din brug heraf, f.eks. hvis du mister din smartphone, eller hvis du eller andre misbruger de Digitale tjenester. Café Vivaldi er desuden ikke ansvarlig for Café Vivaldismanglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til vilkårene her, hvis den manglende opfyldelse skyldes eller har forbindelse med nogen begivenhed eller situation, som ligger uden for Café Vivaldiskontrol. 

 

Café Vivaldi’s adgang til at lukke WIFIeller Digitale tjenester 

 

I tilfælde af klager eller mistanke om ulovligheder, uregelmæssigheder eller misbrug af Café Vivaldis WIFIeller Digitale tjenester, kan vi - uanset om mistankenvedrørerdit eller andres misbrug - suspendere eller lukke vores WIFIeller Digitale tjenester uden varsel (inkl. dine eventuelle rettigheder), ligesom Café Vivaldi til hver en tid kan opsige din adgang til vores Digitale tjenester og slette din konto. Café Vivaldi forbeholder sig desuden ret til at nægte dig adgang til vores WIFIeller Digitale tjenester uden forudgående varsel og efter eget skøn, herunder i tilfælde af misbrug. 

 

1.3 Børn 

 

Børn kan ikke indgå aftaler på eller vedrørende de specifikke Digitale tjenester, og Café Vivaldi kræver derfor forældrenes tilmelding og samtykke.  

 

Hvis forælder/værge ikke kan acceptere de her beskrevne vilkår, skal barnet øjeblikkeligt ophøre med at benytte de Digitale tjenester og enten selv lukke en eventuel onlinetjenestekonto, som måtte være oprettet sammen med en forælder/værgegennem Café Vivaldi’s app, eller bede Café Vivaldi lukke kontoen ved at kontakte os på kundeservice@cafevivaldi.dk, med angivelse af e-mailadressen på den konto, som ønskes slettet, samt årsagen til, hvorforkontoen ønskes slettet. 

 

1.4 Immaterielle rettigheder 

 

Alle ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, såkaldte immaterielle rettigheder, til Café Vivaldis Digitale tjenester tilhører Café Vivaldi eller en af Café Vivaldissamarbejdspartnere. De Digitale tjenester kan også indeholde forretningsnavne og varemærker tilhørende tredjemand. Som almindelig bruger opnår du ingen rettigheder til de immaterielle rettigheder knyttet til Café Vivaldis Digitale tjenester. 

 

Café Vivaldi tildeler dig ved brug af vores Digitale tjenester en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig licens til brug af Café Vivaldis Digitale tjenester til personligt, ikke kommercielt, brug. Du tildeles således ingen ejendomsret. 

 

1.5 Brugerbidrag 

 

I nogle af vores Digitale tjenester kan du indsende f.eks. kommentarer, bemærkninger, forslag, idéer, fotos, grafik, spørgsmål, klager, bidrag til konkurrencer eller andre oplysninger, som opslås eller kommunikeres til Café Vivaldi. Meddelelsernebliver behandlet som ikke-fortrolige og ikke-ophavsretligt beskyttet. Ved at indsende oplysninger til Café Vivaldi gennem vores Digitale tjenester,giver duCafé Vivaldi en tidsubegrænset, uigenkaldelig, global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overdragelig licens til blandt andet at bruge, modificere,reproducere, oversætte, distribuere, underlicensere, udarbejde afledte værker af, overføre, offentliggøre og udsende oplysningerne til et hvilket som helst formål, som Café Vivaldi finder passende, herunder i kommercielt øjemed, uden samtykke fra dig og uden kompensation til dig eller nogen anden person. 

 

Du bekræftersamtidig, at du har rettighederne til det materiale, som du uploader til Café Vivaldis Digitale tjenester. Det er dit ansvar at sørge for, at det, som du sender til vores Digitale tjenester, ikke indeholder følsomme oplysninger eller billeder, som kan gøre det muligt for andre at identificere personer eller deres private oplysninger eller ejendom, deres rigtige navn eller adresse. 

 

Du er ansvarlig for, at du ikke uploader materiale på Café Vivaldis Digitale tjenester som reklamerer for noget eller nogen, eller som på anden måde er upassende. Desuden må du ikke udgive dig for at være en anden person eller virksomhed. Du må ikke mobbe, forfølge, skade eller på andre måder chikanere øvrige brugere af Café Vivaldis Digitale tjenester. 

 

1.6 Overdragelse 

 

Café Vivaldier berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende vilkår til en anden organisation, virksomhed eller enhed, uden at dette på nogen måde påvirker dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til vilkårene. Du, som bruger, har derimod ingen ret til at overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til andre, medmindre Café Vivaldihar givet dig skriftlig tilladelse hertil. 

 

1.7 Lovvalg og værneting 

 

Vilkårene beskrevet i dette dokument er underlagt dansk ret og eventuelle tvister vil blive afgjort ved de danske domstole. 

 

1.8 Kontakt 

 

Café Vivaldidriver og kontrollerer sine Digitale tjenester. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Café Vivaldis WIFIeller Digitale tjenester,er du velkommen til at kontakte os: 

 

Vivaldi Gruppen A/S 

Sorøvej 82 

4200 Slagelse 

Tlf. 58 500 600 

 

2.0 De enkelte Digitale tjenester 

 

2.1 Café Vivaldi’s website 

 

Café Vivaldi’s website stilles til rådighed af Café Vivaldiog kan tilgås via https://cafevivaldi.dk/ 

 

Når du benytter Café Vivaldiswebsite, fra mobilen via din mobile data, koster det ikke andet end almindelig datatakst. 

 

Ved brug af websitet accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige https://cafevivaldi.dk/. 

 

Formålet medwebsitet er bl.a. at præsentere Café Vivaldis menu og løbende nyheder. Du vil kunne finde produkter, der er på menukortet nu, samt produkter, der introduceres på menukortet indenfor nærmeste fremtid. Fremtidige produkter/retter på menukortet vil væremarkeret med en fra dato, der angiver datoen for, hvornår produktet kan bestilles i Café Vivaldi. 

 

2.2 Café Vivaldi’s app 

 

Café Vivaldi’s app (“app’en”) stilles til rådighed af Café Vivaldi, og kan downloades via Google Play eller Apple App Store.  

 

Google og Apple Inc. er ikke sponsor af eller på anden måde associeret med konkurrencer i Café Vivaldis app. 

 

Download og brug af appen koster ikke andet end almindelig datatakst 

 

Der kan kun betales medkort eller MobilePay i selve appen. 

 

Brugere af app’en skal være mindst 18 år.  

 

Ved brug af app’en accepterer du de til enhver tid gældende vilkår, som altid er tilgængelige i app’en og https://cafevivaldi.dk/. 

 

Formålet med appen er bl.a. at præsentereCafé Vivaldis menu ogløbende nyheder samt give vores loyale brugere gode tilbudog adgang til konkurrencer, hvor brugerne kan vinde gratis produkter og/eller gode tilbud. Som på websitet vil du også i app’en kunne finde produkter, der er på menukortet nu, samt produkter, der introduceres på menukortet indenfor nærmeste fremtid. Fremtidige produkter/retter på menukortet vil væremarkeret med en fra dato, der angiver datoen for, hvornår produktet kan bestilles i Café Vivaldi. 

Derudover vil appen give adgang til vores loyalitetsprogram (afsnit 2.2.2) samt til bestilling af mad, som kan afhentes eller serveres i en valgfri Café Vivaldi(afsnit 2.2.3). 

 

Hvilke smartphones kan downloade appen? 

 

Appen understøtter styresystemer 3 år tilbage, for både iOS og Android. Ved brug af appen med andre smartphonesystemer, kan Café Vivaldi ikke garantere, atappen er funktionsdygtig. 

 

2.2.1 Brug af Café Vivaldi’sapp’en 

 

Café Vivaldi benytter app’en som ettalerør tildig. Når du har aktiveret appen og din GPS-funktion, vilappenpræsentere dig til en eller flere Café Vivaldi i nærheden af dig. For hver café tilbydes du mulighed for kortinformationer, bordbooking, åbningstider, kontaktinformation og andre relevante oplysninger. Du har, som tidligere nævnt, også mulighed for at se vores menukort, tilbud og kampagner med appen. 

 

2.2.2 Club Vivaldi points 

 

Dette afsnit i vilkårene beskriver vores kundeklub, Club Vivaldi, som er tilgængelig i Café Vivaldi appen fra juni 2022. Kundeklubben giver dig mulighed for at optjene points, der giver dig rabat, når du køber produkter hos Café Vivaldi på de caféer, der fremgår af https://cafevivaldi.dk/. 

 

Der optjenes ikke Club Vivaldi points ved brug af anden rabat eller gavekortbetaling, ved bestilling i baren. 

 

Registrering og tilmelding  

 

For at kunne tilmelde dig Café Vivaldis kundeklub, Club Vivaldi, skal du downloade Café Vivaldis app, oprette en konto (til brug af vores Digitale tjenester) og give dit samtykke til at være med i Club Vivaldi. Dette kan gøres under Profil i appen.Såfremt du allerede har en Club Vivaldi konto, kan du fortsætte med at anvende denne. Dog gives du først adgang til Club Vivaldi, når du har: 

 1. Gennemgået og accepteret vilkår beskrevet i dette dokument, 

 1. og givet dit samtykke til at være med i Club Vivaldi. 

Du kan kun have én Club Vivaldi konto ad gangen. Din konto er personlig og registrering af loyalitetspoint må kun ske for køb foretaget af denregistrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand. 

 

Tilbud 

 

Du har mulighed for at modtage 2 typer tilbud via Café Vivaldis Digitale tjenester: 

 1. Kuponer,der kan anvendes af alle,som har en konto i appen. 

 1. Tilbud til de brugere afappen, som er tilmeldt Club Vivaldi. 

Følgende generelle vilkår og betingelser er gældende for Club Vivaldis tilbud: 

 1. Tilbuddet er kun tilgængeligt via den aktuelle Digitale tjeneste og på deltagende caféer, afhængig af tilgængelighed og gælder alene for det viste produkt frem til udløbsdatoen. 

 1. Tilbuddet er begrænset i forhold til gældende serveringstider (f.eks. serveres visse produkter kun til frokost, og tilbuddet vil derfor kun gælde i tidsrummet mellem kl. 10-17). 

 1. Medmindre andet er angivet, ophører ethvert tilbud på indløsningstidspunktet. 

 1. Der kan kun anvendes ét tilbud pr. cafébesøg. 

 1. Tilbuddet kan ikke overføres til andre. 

 1. Tilbuddet kan ikke indløses til kontanter. 

 1. Tilbuddet kan ikke indløses ved bestilling i baren eller gennem en tredjeparts leveringstjeneste/gavekortudbyder, eller sammen med en anden rabat (medmindre dette er udtrykkeligt aftalt). 

 1. Derudover kan der gælde specifikke vilkår og betingelser for det enkelte tilbud, som er angivet i tilknytning til tilbuddet i den Digitale tjeneste. 

Indløsning af tilbud 

 

Du indløser et tilbud, når du afgiver din bestilling: 

På din mobil enhed ved hjælp af Café Vivaldis Digital tjeneste 

Optjening af points 

 

Du optjener points, når du køber produkter hos de caféer, der fremgår af https://cafevivaldi.dk/ 

 

Købet skal være foretaget af den registrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand for at være pointgivende. 

 

Pointene beregnes på baggrund af værdien af dit køb. Antallet af optjente points svarer til en rabat på 10%. Pointene kan indløses allerede i forbindelse med din næste bestilling (Køber du f.eks. for 100,- kr., optjener du 10 points, som ved din næste bestilling kan konverteres til en rabat på kr. 10,-kr). 

 

For at optjene points skal du afgive din bestilling på din mobilenhed ved hjælp af appen. 

 

Hvis du ikke bruger app’enpå købstidspunktet, optjener du ikke points og kan heller ikke efterfølgende kræve points. Vær opmærksomhed på, at det kan tage noget tid, førend dine optjente points tilføjes til din konto. 

 

Pointene er gyldige i 6 mdr. og udløber automatisk ved udgangen af den 6. måned. 

 

Bonus- eller reklamekampagner 

 

Sommetider kan Café Vivaldi tilbyde sine brugere bonuskampagner, der giver dig mulighed for at optjene points på nye og anderledes måder. De nærmere betingelser og vilkår for sådanne kampagner vil fremgå i forbindelse med den enkelte bonus- og/eller reklamekampagne, som vil være tilgængelig i Café Vivaldis Digitale tjenester. 

 

Indløsning af points 

 

Du kan indløse dine points hos samtlige caféer, der fremgår af https://cafevivaldi.dk, så længe caféen har det pågældende produkt på lager. Caféer, der fremgår af https://cafevivaldi.dk, deltager alle i Club Vivaldi programmet. Pointene kan konverteres til en rabat på et køb i appen eller ved bestilling i baren.I Café Vivaldi appen under ”Profil kan du se,hvor mange points, du har til rådighed. Du skal anvende Café Vivaldi appen for at konvertere dine points til rabat i forbindelse med din bestilling. 

 

Du indløser et tilbud, når du afgiver din bestilling: 

På din mobilenhed ved hjælp af appen. 

Pointene har i sig selv ingen værdi og kan hverken overføres til andre eller indløses til kontanter. 

 

Udløb af dine points 

 

Dine points er gyldige i 6 mdr. og udløber automatisk ved udgangen af den 6. måned.Vi sender dig en påmindelse herom via de Digitale tjenester 2 uger før udløb. 

 

Udmelding og sletning 

 

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Club Vivaldi, kan du til hver en tid melde dig ud. 

 

Udmelding og sletning af din konto gennemføres viaSlet Konto,underafsnittetProfili appen. Du kan også kontakte os på kundeservice@cafevivaldi.dk og få hjælp til udmelding og sletning. 

Ved sletning af din konto i appen, slettes al data. Når du sletter din konto, udløber dine optjente points og rabatkuponer øjeblikkeligt. Pointene kan ikke refunderes eller genoprettes, hvis du på et senere tidspunkt vælger at oprette en konto. Café Vivaldi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer sletning af din konto, således at du ikke utilsigtet mister dine points eller rabatkuponer. 

 

Du bliver automatisk udmeldt af kundeklubben, hvis du tilbagekalder dit samtykke til at være med i Club Vivaldi. Dette kan gøres: 

 1. Under Profilog ”Slet Konto i app’en, 

 1. eller ved at kontakte os via app’en eller kundeservice@cafevivaldi.dk. 

Herefter kan dine points og rabatkuponer ikke udnyttes, medmindre du igen melder dig ind i Club Vivaldi. 

 

Din bruger og dermed også dine optjente points bliver automatisk slettet efter 13måneders inaktivitet. Vi vil altid kontakte dig, inden vi endeligt sletter dig som bruger. Sletningen vil først slå igennem 30 dage efter vores henvendelse, hvis du fortsat forholder dig inaktiv i de 30 dage, slettes din konto automatisk. Læs mere herom i vores Persondatapolitik her. 

 

En konto slettesi tilfælde af kontoindehaverens død. Eventuelle points og/eller rabatkuponer, som er optjent, men endnu ikke indløst, annulleres derefter. Café Vivaldi lukker kontoen i app’en, inklusiv et eventuelt Club Vivaldi medlemskab, når vi får besked om kontoindehaverens død. Café Vivaldi er ikke ansvarlig for skader eller tab, som nogen person måtte lide som følge af en sådan sletning. 

 

Mistænkelig og uacceptabel aktivitet/deltagelse  

 

Du accepterer, at følgende vil blive ansetsom uacceptabel aktivitet i Club Vivaldi: 

 1. Enhver brug til ethvert formål af Café Vivaldis reklamer, indholdet af disse reklamer og/eller immaterialretlighederne til disse reklamer, med undtagelse af det, der er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår. 

 1. Ethvert køb (inklusiv via tredjeparter), salg, tilbud om at sælge, donere eller andre handlinger i forbindelse med (i) appen, (ii) tilbud og/eller (iii) kuponer og/eller (iv) Club Vivaldi points, udover hvad, der udtrykkeligt er tilladt i henhold til nærværende vilkår. 

 1. Overtrædelse af nærværende vilkår. 

Café Vivaldi forbeholder sig ret til at træffe passende foranstaltninger, herunder slette dine optjente points og lukke din konto, i det tilfælde at vi finder begrundetmistænkelig aktivitet og/eller uacceptabel deltagelse i forbindelse med din konto, herunder blandt andet: 

 1. Deltagelse i ulovlige eller svigagtige gerninger. 

 1. Afgivelse af eller forsøg på at afgive falske eller vildledende oplysninger og/eller erklæringer til Café Vivaldi. 

 1. Salg, overdragelse, overførelse eller erhvervelse, eller tilbud om at sælge, overdrage, overføre, eller erhverve enhver belønning, fordel eller points i strid med nærværende vilkår. 

 1. Optjening af points for køb foretaget af andre end den registrerede bruger og/eller medlemmer af dennes husstand. 

 1. Optjening af for højt et antal points ved bedrageri eller andre ulovlige måder. 

Café Vivaldi forbeholder sig i øvrigt ret til at afvise indløsning af Tilbud eller Kuponer, såfremt Café Vivaldi finder begrundet mistanke om, at disse er blevet manipuleret. 

 

Refusion af points 

 

Café Vivaldi har til hver en tid ret til at fratrække points, som er optjent ved køb af produkter, som - uanset årsag - returneres mod fuld eller delvis tilbagebetaling af købsprisen. Dette gælder også, hvis produktet ombyttes til et andet produkt, undtaget det tilfælde, at dette produkt har samme pointværdi. 

 

Generelt 

 

Du er selv ansvarlig for, at dine personlige oplysninger såsom navn, e-mail og andre oplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede. Café Vivaldier ikke ansvarlig for forhold, der skyldes, at du har afgivet ukorrekt eller forældede oplysninger eller undladt at opdatere ændringer. Du er selv ansvarlig for, at der kun registreres køb foretaget af dig som registreret bruger og/eller medlemmer af din husstand.  

 

Café Vivaldiforbeholder sig ret til uden videre at ændre eller stoppe kundeklubben. Væsentlige ændringer eller ophør af kundeklubben vil blive meddelt dig skriftligt via appen eller på e-mail med 1 måneds varsel. Alle optjente points og rabatkuponer vil i givet fald fortsat kunne anvendes indenfor denne tidsfrist. Café Vivaldi betragter ændringer som godkendt af dig, såfremt du fortsætter med at benytte Club Vivaldi efter ændringen er trådt i kraft. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, må du melde dig ud ved at slette din konto i Café Vivaldiappen. 

 

Café Vivaldikan ikke drages ansvarlig i tilfælde af, at begivenheder uden for Café Vivaldis rimelige kontrol resulterer i, at du ikke kan anvende eller indløse tilbud, opsparede points, og kuponer inden udløb, f.eks. som følge af tvangslukning af vores caféer, datanedbrud eller lignende. 

 

Café Vivaldibevarer ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til alt materiale relateret til kundeklubben, herunder annoncer, reklamer, illustrationer og alt indhold i de Digitale tjenester. 

 

Gældende lov og tvister 

 

Deltagelse i kundeklubben indebærer godkendelse af vilkårene, som er underlagt og fortolket i henhold til dansk lov. Intet indhold i nærværende vilkår påvirker dine rettigheder, der følger af ufravigelig lovgivning. 

 

Samtlige instruktioner, betingelser og vilkår,som fremgår af annonce- og reklamemateriale relateret Café Vivaldi, udgør en integreret del af nærværende vilkår. I tilfælde af en konflikt har bestemmelserne i de her beskrevne vilkår dog forrang frem for andre instruktioner, betingelser og vilkår. Udtryk, som er defineret i vilkårene, skal have samme betydning, når de bruges i andre instruktioner, betingelser og vilkår, såfremt dette er muligt i den konkrete sammenhæng. 

 

Baseret på eget skøn kan Café Vivaldinægte at indgå i dialog, medmindre andet er bestemt i nærværende vilkår eller følger af lovens ufravigelige regler. 

 

Kampagneleder 

 

Vivaldi Gruppen A/S CVR nr. 27231802 er ansvarlig for at afholde omkostningerne til alt markedsføring af aktiviteter forbundet medappen, herunder inklusiv men ikke begrænset til, points, tilbud, kuponer (rabatkuponer) og/eller kundeklubben. 

 

De deltagende caféer 

 

Såfremt du måtte indløse et tilbud, en kuponeller points, indløser de direkte hos en deltagende café, hvorved aftalen om levering af produkterne indgås mellem dig og den café, der tager imod din ordre. Caféen, hvor du modtager dine produkter, er ansvarlig for at tilberede/forberede produkterne og levere dem til dig.De deltagende caféer er dem, der fremgår af https://cafevivaldi.dk/. 

 

Produkterne i de Digitale tjenester 

 

Alle produkter leveres i henhold til tilgængeligheden i caféen, hvor du bestiller og får serveret eller afhenter din ordre. Nogle caféer sælger ikke alle produkter. Billeder af produkter og indpakning, der vises i vores Digitale tjenester, er kun eksempler, og det faktiske produkt og/eller indpakningen, som du får i caféen, kan sommetider adskille sig fra billederne. Evt. forskelle kan skyldes din enheds visning af farver eller andre omstændigheder, som f.eks. forskelle i anvendte ingredienser, leverandører, regionale forskelle og skiftende årstider. 

 

Priserne på produkterne i de Digitale tjenester 

 

Der kan forekomme prisforskelle på produkterne fra café til café. Dette vil f.eks. betyde, at en rabat eller optjening af pointspå samme produkt kan udløse forskellige besparelser eller points. Derudover kan det forekomme, at visse tilbud og priser ikke er tilgængelige for alle ordrer på samtlige caféer. 

 

I tilfælde af at du opdager, at du er blevet opkrævet en forkert pris for et produkt, skal du kontakte Kundeservice på kundeservice@cafevivaldi.dk, med henblik på afregning af differencen. 

 

Refusion og forbrugerrettigheder 

 

Såfremt du, uanset årsag,måtte ønske at søge refusion, fordi produkterne har været utilfredsstillende eller andet, bedes du tage kontakt til kundeservicekundeservice@cafevivaldi.dk og anmode om at få refunderet eventuelle beløb, som caféerne måtte skylde dig. Din lovbestemte ret i relation hertil påvirkes ikke af noget i nærværende vilkår. 

 

2.2.3Mobilbestilling via app’en 

 

Café Vivaldi tilbyder hurtig og nem bestilling, betaling og afhentning eller servering ved brug af mobilbestilling via Café Vivaldisapp. For at få adgang til mobilbestilling i appen, skal du: 

 1. Oprette en Club Vivaldi bruger. 

 1. Acceptere Café VivaldisGenerelle vilkår og betingelser samt Persondatapolitik. 

 1. Tilknytte et gyldigt betalingskort eller MobilePay. 

Bestilling via app’en 

 

Ved bestilling via appenvælger du først den Café Vivaldi, som du ønsker at købe dine produkter hos. Dette skyldes, at åbningstider, tilgængelighed/udvalg og priser også afhænger af den valgte café.  

 

Når du har valgt en café i appen, skal du vælge om du vil spise i caféen eller bestille takeaway. Har du givet Café Vivaldi appen adgang til din lokation, vil app’en automatisk foreslå dig den Café Vivaldi, der er er nærmest ved din aktuelle lokation. 

 

Produkter vælges ud fra menukortet ved at klikke på “Tilføj til ordren” under hvert produkt. Når alle de ønskede produkter er valgt, går du til “ordren” i øverste højre hjørne, som viser et overblik over de valgte produkter og priser. 

 

I forbindelse med bestilling af maden, har du valgt, om du ønsker at afhente ordren i caféen som takeaway, eller du ønsker ordren serveret ved et bord i caféen. Da caféen skal have mulighed for at gennemføre din bestilling før lukketid, skal du placere din ordre hos caféen senest 20 minutter før, køkkenet eller caféen lukker. Når du har bestilttakeaway, skal du afhente din mad i caféen på det aftalte tidspunkt. 

 

For at gennemføre ordren skal du have tilknyttet et gyldigt betalingskort til din bruger og evt. bekræfte købet med to-faktor godkendelse via NETS. Herefter modtager du en kvittering for dit køb. 

 

Caféen modtager bestillingen, når betalingen og dermed ordren er gennemført, herefter begynder vi at producerer din ordre. Din mad er typisk klar efter ca. 20 minutter fra din ordre er gennemført (længere ventetid kan forekomme i travle perioder), drikkevarer går det hurtigere med 

 

Afhentning og fortrydelse 

 

Når ordren er gennemført, er den bindende og kan ikke fortrydes eller annulleres. 

Ved takeaway skal ordren afhentes inden for 20 minutter efter aftalt tid, hvis ikke så bliver de bestilte produkter kasseret uden forudgående meddelelse og uden nogen adgang til at få bestillingen erstattet eller beløbet refunderet. Dette sker for at sikre, at de bestilte produkter lever op til Café Vivaldis retningslinjer og krav til hygiejne og kvalitet. 

Afhentning sker ved, at du oplyser enten dit fulde navn ellerdet ordrenummer, der er genereret ved din bestilling. 

 

Optjening og anvendelse af Club Vivaldi points 

 

Hvis du er medlem af Club Vivaldi og bestiller produkter med din brugerprofilhos Club Vivaldi, optjener du points af dine køb. Du kan samtidig vælge af anvende points og andre fordele, når du bestiller via din app, medmindre andet er angivet. Ønsker du at anvende en kupon eller et tilbud, skal du vælge det pågældende produkt, klikke på “Tilføj til ordren”, hvorefter valgte tilbud eller kuponner lægges i kurven i din mobilbestilling. 

 

 

 

 

Café Vivaldis Persondatapolitik  

 

 

 

Vivaldi Gruppen A/S (Café Vivaldi), CVR-nummer 27231802, Sorøvej 82, 4200 Slagelse er dataansvarlig for de personoplysninger, som vores kunder betror os. 

 

 

 

Ved “kunder” forstås du og de, der besøger vores restauranter, benytter vores websites og mobil-apps (herefter omtalt under ét som ”Digitale tjenester), deltager ivores konkurrencer via vores forskellige kampagner, eller i øvrigt interagerer med os. 

 

 

 

Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af, hvorledes Café Vivaldi,som den dataansvarlige for dine personoplysninger, indsamler, bruger, beskytter og deler dine og vores øvrige kunders persondata.  

 

 

 

NB! Alle vores caféer drives under samme CVR nr. og fremgår her https://cafevivaldi.dk/ 

 

 

 

Hvilke personoplysninger indsamler Café Vivaldi? 

 

 

 

Vi kan indsamle persondata om dig, når du besøger vores restauranter, når du benytter voresDigitale tjenester, eller i øvrigt interagerer med os. 

 

 

 

De oplysninger, vi indsamler, kan opdeles i 3 kategorier: (i) oplysninger, som du giver os; (ii) oplysninger, som vi automatisk indsamler, og (iii) oplysninger, som vi indsamler viaandre kilder. 

 

 

 

Personoplysninger, som du giver os 

 

 

 

 • Identifikationsoplysninger: navn, fødselsdato, post- og mailadresse og telefonnummer. 

 • Kontaktdata, når du benyttervoresDigitale tjenester: logger ind på vores WiFi, deltager i vores konkurrencer eller kontakter os pr. telefon, mail, gennem Digitale tjenester, sociale medier, eller vores webformular. 

 • Profiloplysninger: dine præferencer i forhold til voresprodukter og tjenester, eller hvilke tidspunkter, du foretrækker at besøge os på. 

 • Kontooplysninger: det brugernavn eller password (eller andet, der identificerer dig), som du benytterfor at tilgå voresDigitale tjenester, eller til at købe eller bruge vores produkter og tjenester. 

 • Oplysninger om, at du er medlem af vores kundeklub, Club Vivaldi, indsamling af points baseret på dine køb hos os, samt din anvendelse af tilbud og kuponer til dine køb. 

 

 • Dine generelle præferencer og købshistorik, hvis du er medlem af vores kundeklub, Club Vivaldi. 

 • Transaktionsoplysninger: oplysninger om købte produkter, priser, købssted og -tidspunkt, betalingsmåde, betalingsoplysninger, udnyttelse af rabatter, tilbud eller kuponer. 

 • Oplysninger i forbindelse med din mobilbestilling: dit tilknyttede betalingskort eller MobilePay, de bestilte produkter og den valgte restaurant til afhentning eller servering. 

 • Øvrige personlige oplysninger, som du måtte vælge at videregive til os, når du interagerer med os, f.eks. hvis du henvender dig til os i forbindelse med en klage, uanset om du gør dette via sociale medier, direkte kontakt eller via vores webformular, eller deltager i kundetilfredshedsundersøgelser mv. 

Via automatiseret teknologi indsamler vi også oplysninger fra dit computersystem eller din mobilenhed, når du besøger vores caféer, benytter voresDigitale tjenester eller andre teknologier i caféerne. 

 

 

Personoplysninger, som vi automatisk indsamler 

 

 • Henvisende applikation eller website (siden, hvorfra du kom ind på vores site). 

 • Din IP-adresse. 

 

 • Din computers eller mobile enheds operativsystem og browsertype; typen af din mobilenhed og indstillingerne af den. 

 • UDID (uniquedeviceidentifier) eller MEID (mobile equipmentidentifier) for din mobilenhed. 

 • Serienumre på enheder og komponenter. 

 • Ordrenummer og kvittering, der skabesi forbindelse med mobilbestilling ved brug af app. 

 • Reklameidentifikatorereller lign. identifikatorer. 

 

 • Onlineaktivitet på andre websites, applikationer eller sociale medier. 

 • Øvrige oplysninger om internettrafik, herunder oplysninger om, hvilke websites du tilgår, og hvor ofte du logger ind på sociale medier, streamingtjenester m.v. 

 • Din kommunikation til eller om os på sociale medier. 

 • Aktivitet i relation til måden, du benytter voresDigitale tjenester, f.eks. hvilke sider du besøger på vores sites eller i vores mobil-app. 

Særligt vedrørende oplysninger om lokation 

 

 

 

Ved brug af geolokalisering og teknologier som f.eks. GPS, WiFi, Bluetooth eller afstand til en sendemast, kan Café Vivaldis Digitale tjenester og teknologier i restauranterne indsamle oplysninger om din mobilenheds eller din computers nøjagtige lokation 

 

 

 

Hvis du ikke ønsker dette, kan du i indstillingerne for enheden eller webbrowseren på de fleste mobilenheder og computersystemer tilbagekalde din tilladelse til, at vi må indsamle disse oplysninger. Såfremt du har spørgsmål til, hvor